Kompletný cenník Eco Hybrid Taxi

Cenník služieb

Zmena cien vyhradená.
Cenník platný od 27.05.2024

Cenník mesto

Pevná sadzba
3,50€, 4,00€, 4,50€, 5,00€, 5,50 €, 6,00 €, 6,50 €
Pevná sadzba 7-miestne auto
1,5 násobok ceny
Sadzba mimo cenník
1,00€ / km
Sadzba mimo cenník 7-miestne auto
1,00€ / km
Štartovné
0,70€
Čakanie
12€ / hod, 2€ / 10 min
Spiatočná cesta – mesto
2 násobok ceny
Spiatočná cesta – obce z mesta
1,5 násobok ceny
Minimálny výjazd mesto / Obec
3,5 € / (cena Obce)
Extra služby
Prejazd mestom
+2,00€
Zastávka alebo vybočenie z trasy do 1 km
+1,00€
Dovoz nákupu (+ trasa k zákazníkovi)
5,00€ + cena jazdy + cena nákupu
Šoférovanie auta vrámci mesta
10,00€ + cena jazdy
Šoférovanie auta mimo mesta
2x suma jazdy, minimálne 20,00€
Nadrozmerný tovar (sklopenie sedačiek)
1€ / dohodou / neprepravujeme
Mierne znečistenie vozidla (zvera, nákup a pod.)
1,00€
Znečistenie vozidla (podľa rozsahu)
100€
Príplatky
Vianoce
+1,00€ (24.12. / 25. 12. / 26.12.)
Silvester
+1,00€ (31.12. noc)
Nový rok
+1,00€ (1.1. deň)
Jarmok, festival a pod.
+1,00€
Uzávery mesta
podľa obchádzky

Cenník okolie

Badín
10,00 €
Badín – rybník
11,00 €
Badín – Záhradná (vrátane)
11,00 €
Baláže
14,00 €
Bečov
14,00 €
Brezno
42,00 €
Brusno
21,00 €
Brusno – kúpele
22,00 €Čačín
15,00 €
Čerín
14,00 €
Dolná Mičiná
11,00 €
Dolný Harmanec
14,00 €
Donovaly po parkovisko (vrátane)
25,00 €
Donovaly za parkovisko / smer Polianky a Bully
26,00 €
Dúbravica
17,00 €
Harmanec
11,00 €
Hiadeľ
19,00 €
Horná Mičiná
8,00 €
Horné Pršany
9,00 €
Horný Harmanec (Čierna ovca)
15,00 €
Hrochoť
20,00 €
Hronsek
12,00 €
Iliáš
7,00 €
Jasenie
29,00 €
Koliba u sv. Krištofa
10,00 €
Kordíky
13,00 €
Kováčová
17,00 €
Králiky
12,00 €
Králiky – vlek/chaty
13,00 €
Kremnička
7,00 €
Kremnička – krematórium
8,00 €
Ľubietová
19,00 €
Lučatín
16,00 €
Lukavica
15,00 €
Malachov
7,00 €
Malachov zruby
8,00 €
Medzibrod
18,00 €
Moštenica
17,00 €
Moštenica chata Slovenka
21,00 €
Motyčky
21,00 €
Môlča
11,00 €
Nemce
7,00 €
Nemecká
23,00 €
Nový Svet
6,00 €
Oravce
17,00 €
Podbrezová
32,00 €
Podkonice
14,00 €
Pohronský Bukovec
23,00 €
Ponická Huta
18,00 €
Poniky
14,00 €
Ponická Lehôtka
15,00 €
Povrazník
26,00 €
Predajná
25,00 €
Priechod
9,00 €
Rakytovce
8,00 €
Riečka
9,00 €
Riečka- Nevolné
10,00 €
Sebedín
16,00 €
Selce
7,00 €
Selce - Čachovo
10,00 €
Selce – Fuggerov dvor
11,00 €
Sielnica (aj Kaskády)
16,00 €
Sliač
16,00 €
Sliač - kúpele
17,00 €
Sliač – letisko
13,00 €
Slovenská Ľupča
11,00 €
Slovenská Ľupča – Príboj
8,00 €
Staré Hory
15,00 €
Strelníky
24,00 €
Suchý vrch (ranč)
9,00 €
Šachtičky
11,00 €
Šachtičky - jazero
9,00 €
Šalková
8,00 €
Špania Dolina
12,00 €
Tajov
9,00 €
Tajov – Lesák
12,00 €
Turecká
18,00 €
Uľanka
9,00 €
Veľká Lúka
17,00 €
Vlkanová
11,00 €
Zvolen po ESC
18,00 €
Zvolen za ESC
20,00 €
Zvolen Sekier
25,00 €

 

Cenník letiská

Schwechat
200 €
Bratislava
150 €
Budapešť
170 €
Katowice
200 €
Krakow
190 €